Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Grafik Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Grafik Nedir : İstatistik çalışmalarında elde edilen bilgiler, ilk bakışta anlaşılabilmesi için, resim, şekil veya çizgilerle gösterilir. Bu şekillere grafik denir.

Grafik Nedir ? (Detay)
Sayısal verilerin çizgilerle ifade edilmesi yöntemine grafik denir. Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek bunlar arasında karşılaştırmalar yapılabilmesine imkân tanır. Böylece sayısal verilerin anlaşılması ve yorumlanması mümkün olur. Tablo çizelgelerin grafiklere dönüştürülmesi suretiyle verilerdeki artış ve azalışların tespit edilmesi ve değerlendirmeye tâbi tutulması mümkün olur. Bununla birlikte grafikler hazırlanırken dikey ölçek üzerinde grafik birimi yer almalıdır.

Bir çok bilimin öğretiminde olduğu gibi coğrafya biliminin öğretiminde de grafiklerden yararlanılmaktadır. İlköğretim ikinci kademe Sosyal Bilgiler dersleri coğrafya konularının öğretiminde grafiklerden yararlanarak sayısal verileri ya da tablo çizelgeleri görselleştirme yoluna gidilmektedir. Ülkemizin iklimiyle ilgili değerlendirmelerde meteorolojik verilerin grafiklerle öğretimi ve yorumu yapılabilir. Yine ülkemizin nüfus coğrafyası, doğal kaynakları, ziraat ve turizm coğrafyasına ait verileri grafiklerle görsel bir görünüm kazandırılarak, söz konusu verilerin öğretimi kolaylaştırılabilir. Coğrafya öğretiminde istatistiksel grafikler kullanılmaktadır.

Bunlar:
1-Çizgi grafikler,
2-Sütun(Çubuk) grafikler,
3-Daire(pasta, dilim) grafikler,
4-Alan grafikler,
5-Halkalı grafikler,
6-Resimli grafikler.

Sözü edilen grafikleri Microsoft Word ya da Microsoft Excel yazılım programlarından kolayca elde edebilmek mümkündür. Öğrencilerin de aynı çalışmaları kısa sürede öğrendikleri görülmektedir.

1 - Çizgi Grafik


Çizgi Grafik

2 - Sütun Grafik


Sütun Grafik

3 - Daire-Pasta Dilim Grafik


Daire-Pasta Dilim Grafik

4 - Alan-Yüzey Grafiği


Alan-Yüzey Grafiği

5 - Halka Grafik


Halka Grafik

6 - Resimli Grafik


Resimli Grafik


Grafik Resimleri

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 0
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Grafik Sunumları

 • 5
  Önizleme: 3 ay önce

  Tablo Nedir ? Grafik Nedir ?

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Tablo & GrafikYapım Yöntemleri

  2. Sayfa
  Tablo, araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin sayısal olarak anlaşılabilir bir nitelikte sunulmasını sağlayan bir araçtır.Tabloda bulguların sunuluş biçimi; 1. Çalışmanın amacına,2. Kullanılan istatistiksel yönteme3. Dikkat çekilmesi istenen noktaya göre değişiklik gösterir.Tablo yaparken dikkat edilmesi gereken noktalarTablonun bir başlığı olmalıdır. Başlık kısa ve çalışmanın amacını belirtir nitelikte olmalıdır.Satır ve sütun başlıkları açık bir biçimde yazılmalıdır.Satır ve sütunlarda gösterilen ölçekler ve birimler gösterilmelidir (gr, gün, cm..)Gerekli durumlarda sayı yanında yüzdeler de belirtilmelidir.

  3. Sayfa
  MARJİNAL TABLOAraştırma kapsamında incelenen bir değişkenin gösterdiği dağılımı gösteren tablodur.Tablo 1. Bir işletmedeki sığır ırklarının dağılımıTablo 2. Bir işletmedeki buzağı doğum ağırlıklarının dağılımı

  4. Sayfa
  ÇAPRAZ TABLOİki veya daha fazla değişkenin birlikte incelendiği değişkenlerdir.Tablo. Yetiştiricilerin eğitim seviyesi ile kümes büyüklüğü arasındaki ilişki

  5. Sayfa
  Grafik: Bulguların şekiller yardımı ile açık ve kolay biçimde sunulmasını sağlayan bir araçtır.Grafik Yapımında dikkat edilecek noktalar:Grafiğin başlığı olmalıdır.Eksenlerin neyi ifade ettiği belirtilmelidir.Kullanılacak ölçekler veya birimler belirtilmelidir.

  6. Sayfa
  Grafik TipleriÇUBUK GRAFİKHİSTOGRAMÇİZGİ GRAFİKPASTA (DAİRE DİLİMİ) GRAFİĞİ

  7. Sayfa
  ÇUBUK GRAFİĞİFrekansların ya da yüzdelerin grafikle gösteriminde kullanılır.IrklarSayı

  8. Sayfa
  HİSTOGRAM GRAFİĞİSayı

  9. Sayfa
  ÇİZGİ GRAFİĞİİncelenen değişkenin zamana göre değişiminin incelendiği çalışmalarda kullanılır.Tablo: Yıllara göre beyaz ve kırmızı et tüketimleri (x1000 ton)Yıllar

  10. Sayfa
  PASTA (DAİRE DİLİMİ )GRAFİĞİİncelenen olayın yüzde ve oranlar ile gösteriminde kullanılır.Tablo. İşletmedeki sığır ırklarının dağılımı

 • 4
  Önizleme: 3 ay önce

  Grafik Nedir. Grafik Çeşitleri ve Örnekleri Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  GRAFİKLER1

  2. Sayfa
  GRAFİKLER2GRAFİK NEDİR ? İstatistik çalışmaları sonucunda elde edilen bilgilerin; şekil, resim ve çizgilerle gösterilmesine grafik denir. Grafik kullanmaktaki amaç, göze hitap eden bir yöntemle sonuçların daha anlaşılır olmasını anlamaktır.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  3. Sayfa
  GRAFİKLER3ÇİZGİ GRAFİGİ

  4. Sayfa
  GRAFİKLER4Çizgi grafiğin özellikleri Çizgi grafiği, verilen yatay ve dikey eksendeki karşılıklarını veren noktaların birleştirilmesiyle elde edilen grafiklerdir. Yatay eksene verilen 1,2,3,4 durumlarına karşılık gelen değerlerin dikey eksendeki karşılıklarını gösteren noktalar belirtilmiştir. Belirtilen noktaların birleştirilmesiyle oluşan grafik çizgi grafiltir.

  5. Sayfa
  GRAFİKLER5RNEKGÜNLERZİYARETÇİ SAYISIPazartesi6Salı8Çarşamba4Perşembe10Cuma 12Cumartesi16Pazar20Yandaki tabloyu çizgi grafiği ile ifade ediniz.

  6. Sayfa
  GRAFİKLER6 ÇZÜM Grafiği incelediğimizde, en az ziyaretçinin çarşamba günü geldiği ve hafta sonuna doğru ziyaretçi sayısının arttığını kolayca görebiliriz.Z. sayısıGünler

  7. Sayfa
  GRAFİKLER7SÜTUN GRAFİĞİ

  8. Sayfa
  GRAFİKLER8SÜTUN GRAFİĞİ Verilerin ve bilgilerin grafik üzerinde grafikle gösterilmesine, sütun grafiği denir.

  9. Sayfa
  GRAFİKLER9RNEK Şekildeki grafik, bir sınıfta öğrencilerin yapılan sınavda aldıkları notlar gösterilmektedir. 3 ve yukarı not alanlar başarılı kabul edildiğine göre sınıfın yüzde kaçı başarılıdır ?

  10. Sayfa
  GRAFİKLER10ÇZÜMNotu 1 olan 2 kişiNotu 2 olan 4 kişiNotu 3 olan 6 kişiNotu 4 olan 10 kişiNotu 5 olan 8 kişi old. Göre 2+4+6+10+8=30 1ve 2 olanlar 2+4=6 dır 30-6=24 kişidir 24/30*100= 80/100 dür.

  11. Sayfa
  GRAFİKLER11DAİRE GRAFİĞİXYZABCSEKİL 3.1

  12. Sayfa
  GRAFİKLER12DAİRE GRAFİĞİDaire grafiği, gösterilmek istenen bilgilerin daire dilimi şeklinde sunulmasıdır.Şekil 3.1 deki daire grafiğinde A,B,C bileşenlerinin aldıkları değerler x,y,z açı ölçüleriyle belirtilmiştir. x+y+z=360º dir.

  13. Sayfa
  GRAFİKLER13RNEK Şekildeki dairesel grafik manavdan meyve alan bir müşterinin aldığı meyvelerin dağılımını göstermektedir. Müşteri 9 kg meyve aldığına göre, kaç kg nar almıştır?160º120º

  14. Sayfa
  GRAFİKLER14ÇZÜM Önce narı gösteren daire diliminin açısının ölçüsünü bulalım.120º+160º=280º360º-280º=80º olur.360/9=40 old. 1 kg 40º ye karşılık gelir. Bu durumda 80º /40º = 2 old. Müşteri 2 kg nar almıştır.

  15. Sayfa
  GRAFİKLER15RNEKLER1.Yandaki grafikte, bir ekmek fırınının günlük ekmek üretim miktarı gösterilmiştir. Buna göre hangi yıllar arasında günlük ekmek üretimindeki değişim 2000 adet olmuştur?Günlük üretim (1000 adet)yıllar

  16. Sayfa
  GRAFİKLER16ÇÖZÜM 1 Dikey sütunda üretim miktarı 1,2,3,4,5 sayıları ile verilmiş. Sütunu tanımlarken parantez içinde bin adet yazdığına göre, günlük üretim miktarı 1000,2000,3000,4000,5000 olarak kabul edilir.Grafiği incelediğimizde;1999-2000 arası 1000 adet azalmış,2000-2001 arası 1000 adet azalmış,2001-2002 arası 3000 adet artmış,2002-2003 arası 2000 adet azalmış olduğu görülüyor. Yani yanıt 2001-2002 arasıdır.

  17. Sayfa
  GRAFİKLER17rnek 2 Yandaki grafik bir öğrencinin beş günde okuduğu kitap sayfa sayısını gösteriyor. Tolam okunan sayfa sayısı kaçtır?

  18. Sayfa
  GRAFİKLER18ÇZÜM 21,2,3,4,5 gümlerdeki okuduğu sayfa sayılarını toplarsak40+60+20+60+40=220 olur.

  19. Sayfa
  GRAFİKLER19RNEK 3 Bir sınıfta 24 kız 16 erkek öğrenci olduğuna göre, sınıftaki dağılımı gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?A ) B ) C ) D )120°156°144°135°

  20. Sayfa
  GRAFİKLER20ÇZÜM 3Toplam öğrenci sayısı 24+16=40Yani 40 kişiye 360º lik daire dilimi karşılık geliyor. 40 kişiye 360º ise 16 kişiye X X = 144º CEVAP D ŞIKKI

 • 2
  Önizleme: 3 ay önce

  Grafik veri analizi ve olasılık slayt

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEGRAFİKLERİN KULLANIMI

  2. Sayfa
  Grafikler çocuklar için hem eğlenceli hem de bilgilendirici bilimsel düşünme araçlarıdır.Grafik ve tablolar çocuklara bilgileri sunma, anlama ve analiz yapma yolu sunar, verilere dayalı tahminde bulunma ve çıkarım yapabilmelerini sağlar.

  3. Sayfa
  NCTM Veri Analizi StandartlarıÇocuklarda gelişmesi beklenen beceriler:1. Nesneleri ayırma ve sınıflama2. Gerçek materyalleri kullanarak grafik oluşturma3. Nesne resimlerini kullanarak grafik oluşturma4. Sembolleri kullanarak grafik oluşturma5. Tek boyutlu grafikleri okuma6. İki boyutlu grafikleri okuma7. Bir durum ya da olaydaki verileri değerlendirme

  4. Sayfa
  Grafik Kullanımının AmaçlarıEldeki bilgileri somut hale getirmekBilgileri kaydetmekBilgiler arasındaki ilişkileri yorumlamakDil gelişimlerini desteklemek

  5. Sayfa
  Çocuklar grafik yaparken,SAYMAKARŞILAŞTIRMAEŞLEMEGRUPLANDIRMASIRALAMA yaparlar.

  6. Sayfa
  Bilişsel GelişimKazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. GöstergeleriNesneleri kullanarak grafik oluşturur.Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.Grafiği oluşturan nesneleri veya sembolleri sayar.Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.

  7. Sayfa
  Grafik çalışmalarında izlenecek aşamalar:Gerçek nesneleri kullanmaNesne resimleri kullanmaSemboller kullanma

  8. Sayfa


  9. Sayfa


  10. Sayfa


  11. Sayfa
  Grafikler için temel veri kaynakları çocukların soruları ve problem durumlarıdır. Okul öncesi dönemde, erkek ve kız kardeş sayısı, saç, göz ve giysi rengi, sahip olunan hayvan cinsleri, sınıftaki çocukların boyları, ayakkabı numaraları, en sevilen TV programları, en sevilen kitaplar, farklı kapları su veya kum ile dolduracak bardak sayısı, gibi bazı karşılaştırmalar çocuklar için ilgi çekici olabilir.

  12. Sayfa
  Çocuklar ile grafikler hakkında konuşulurken, daha az, daha fazla, en az, daha uzun, en uzun, daha kısa, en kısa,aynı, hiçbiri, hepsi, bazı, birçok, daha yüksek, daha kısa gibi ölçme/karşılaştırma kelimeleri kullanılır.

  13. Sayfa
  Bilişsel Gelişim Kazanım 17: Neden sonuç ilişkisi kurar.Göstergeleri:Bir olayın olası nedenlerini söyler.Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

  14. Sayfa


  15. Sayfa


  16. Sayfa
  İKİ RESİM ARASINDAKİ 10 FARKI BUL

  17. Sayfa
  OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEOLASILIK

  18. Sayfa
  Şans, rastgelelik ve olasılık birbiriyle ilişkili olan ve çocukların mantık-matematiksel düşünüşlerini tanımlayan istatistiksel kavramlardır. Geleneksel teoriler, olasılıksal düşünmenin yedi yaşından sonra geliştiğini savunmaktadır. Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar çocukların zihinsel mekanizmalar ve/veya sezgisel süreçler yoluyla dört yaşından itibaren temel kavramlar geliştirebileceklerini göstermiştir.

  19. Sayfa
  NCTM Olasılık StandartlarıDeğerlendirme sonucu elde edilen veriye göre olabilirlik durumunu sorgulamaDurumsal ya da sayısal tahmin ya da tahminlerde bulunma

  20. Sayfa
  Her zaman Belki Asla – hiçbir zamanMümkün-mümkün değilOlabilir-olasıOlamaz Kesin-kesin değil

  21. Sayfa
  Bilişsel GelişimKazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

  22. Sayfa
  Arının hangi renk çiçeğe konma olasılığı/şansı daha yüksek?

Grafik Videoları

 • 7
  3 ay önce

  Grafik Nedir ? Grafiker nasıl olunur ?

 • 5
  3 ay önce

  Grafik tasarım nedir ? Grafik tasarım sürecini özetleyen mini bir video.

 • 4
  3 ay önce

  Grafik yorumlama örneği matematik

Grafik Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Grafik Ek Bilgileri

 • 1
  2 yıl önce

  Grafik Nedir?
  Biçim, desen veya çizgilerle gösterme

 • 1
  11 ay önce

  İstatik bir çalışmaya grafik denir.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
İlgili Yazılar
01 | Grafik
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)